การล่าวาฬ

A whale hauled aboard a whaling ship


จากข้อมูลหลักฐานที่มีทั้งหมด ยืนยันว่า ไม่มีวิธีการล่าและฆ่าวาฬในท้องทะเลครั้งใด ที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่วาฬ ด้วยเหตุที่ไม่มีทางเลือกอื่นใด ที่ทำให้การฆ่าเป็นไปได้อย่างมีมนุษยธรรมนี้เอง WSPA จึงเรียกร้องให้ยุติการล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์

ด้วยข้อจำกัดทางทัศนวิสัย การเคลื่อนตัวของเรือล่าวาฬตามการกระเพื่อมขึ้นลงของลูกคลื่น ทำให้การยิงวาฬให้ตายภายในครั้งเดียวนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย วาฬต้องทนทรมาณอยู่กว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่มันจะสิ้นใจเพราะปืนฉมวกที่ยิงโดยผู้ล่าวาฬ
เราต่างรู้ว่าวาฬถูกล่าด้วยวิธีดังกล่าว แต่เรากลับมีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขา ความฉลาดและการอยู่รวมกลุ่มในท้องทะเลภายใต้ลูกคลื่นนั้น
WSPA เชื่อว่าการได้เรียนรู้ชีวิตของวาฬเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล่าสัตว์เหล่านี้

ทำไมความโหดร้ายนี้ไม่ถูกสั่งห้าม?


การล่าวาฬเชิงพาณิชย์ได้ถูกห้ามมานานกว่ายี่สิบปี แต่ยังมีบางประเทศ เช่น ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และญี่ปุ่น ที่ยังคงไม่หยุดล่าวาฬ
ซึ่งหมายความ มีวาฬกว่า 2,500 ตัว ถูกฆ่าตายทุกปี อย่างโหดร้าย โดยไม่มีความจำเป็น ซึ่งเป็นเหตุให้วาฬต้องเจ็บปวดอย่าง
รุนแรงและได้รับความทุกข์ทรมาน เนื้อของวาฬจะถูกขายเพื่อการบริโภคของมนุษย์

การทำงานเพื่อสวัสดิภาพของวาฬ


WSPA ทำงานเพื่อหยุดการล่าวาฬเชิงพาณิชย์ และเพื่องานทางวิทยาศาสตร์โดย :

• การใช้วิธีการทูตและการสนับสนุนจากสาธารณะเพื่อเสนอประเด็นสวัสดิภาพของวาฬสู่เวทีการประชุมประจำปีของคณะกรรมการการล่าวาฬสากล
• การสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกในสังคม ทั้งในประเทศที่สนับสนุนและต่อต้านการล่าวาฬ เพื่อรณรงค์ยุติการล่าวาฬบนพื้นฐานของสวัสดิภาพที่ดี
• การจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องด้านสวัสดิภาพ
• การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการล่าวาฬ (Whalewatch) – การรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ต่อต้านการล่าวาฬ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสำคัญของสวัสดิภาพวาฬทั่วโลก
• การขอความร่วมมือ และการสนับสนุนงานของสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งชาติ  เพื่อที่ WSPA จะได้แสดงต่อชาติผู้ล่าวาฬและ IWC ให้เห็นว่าสาธารณชนให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพของวาฬ

เราจำเป็นต้องโน้มน้าวประเทศต่างๆ ให้ออกมาพูด แสดงความเห็นต่อต้านความโหดร้ายเช่นนี้ ท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเรา   

Page tools:
Share ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

Connect with WSPA on:

FacebookTwitter
Loading

ดำเนินการทันที

ถึงเวลาเเล้วที่เราควรใส่ใจเรื่องวาฬ

A fin whale underwater