ฟาร์มสัตว์

Pigs crammed into sow stalls, Indonesia


สัตว์เลี้ยงในฟาร์มส่วนมาก กำลังต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าสงสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสายการผลิต ที่มุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยต้องแลกด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่สัตว์ต้องได้รับเป็นเวลานาน

สัตว์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้แค่ระยะสั้นอย่างไร้ค่าในกรง ลัง โรงเลี้ยงที่คับแคบ ต้องอยู่อย่างแออัด และตายไปอย่างไร้มนุษยธรรม
WSPA ปฏิบัติงานเพื่อยุติการทำฟาร์มในระบบอุตสาหกรรม โดยการสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมทางเลือกที่มีมนุษยธรรมอื่นๆ

การเลี้ยงในกรงและความทุกข์ทรมาน


สัตว์ที่ถูกเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม ถูกจับให้อยู่รวมกันในสิ่งแวดล้อมที่ขัดต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติ – สัตว์เหล่านี้ไม่สามารถกิน บริหารร่างกาย หรือมีปฎิสัมพันธ์กับสัตว์ตัวอื่นในรูปแบบที่ควรจะเป็น ในบางกรณี พวกมันก็ถูกเลี้ยงอยู่ในสภาวะที่มืดมิดแทบจะปราศจากแสงสว่าง
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายดังกล่าว ทำให้สัตว์เหล่านั้นป่วยหนัก และการใช้ยาปฏิชีวนะก็เป็นทางป้องกันการแพร่กระจายของโรคในสภาพที่แออัดเช่นนี้

มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้

Free range dairy cow and calf


การรณรงค์ของ WSPA เพื่อส่งเสริมการทำฟาร์มอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์และลดภาวะความยากจน
เราดำเนินงานในละตินอเมริกาและเอเชีย ซึ่งการทำฟาร์มระบบอุตสาหกรรมกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยฟาร์มต้นแบบของ WSPA ได้แสดงให้เห็นวิธีการทำฟาร์มที่มีมนุษยธรรม สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัย
WSPA สร้างให้เกิดความร่วมมือกันขององค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชีย หรือที่เรียกว่า พันธมิตรเอเชียเพื่อสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม (Asian Coalition for Farm Animals: ACFA) ซึ่งดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักและผลักดันการออกกฎหมาย ทั้งนี้งานรณรงค์ของ ACFA ประสบความสำเร็จในหลายประเทศ อาทิ เกาหลี ไต้หวันและอินโดนีเซีย  ทั้งนี้ WSPA ก็กำลังดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือที่คล้ายกันนี้ ในละตินอเมริกาด้วยเช่นกัน

 

คุณเองก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้


ช่วยกันยุติการทำฟาร์มระบบอุตสาหกรรมโดยการเลือกรับประทานอาหารที่ดี ปลอดภัย และมาจากฟาร์มที่มีมนุษยธรรม
การบริจาคเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ของ WSPA ในการยุติฟาร์มระบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้สัตว์นับพันล้านตัวทั่วโลกไม่ต้องได้รับความทุกทรมานอีกต่อไป

 

Page tools:
Share ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

Connect with WSPA on:

FacebookTwitter
Loading

เชิญร่วมสนับสนุนโครงการของเรา

การทำฟาร์มสัตว์ในโรงงานเป็นสาเหตุใหญ่สุดในการทารุณกรรมสัตว์

A free range lamb